Spravodaj

Vážení členovia Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV, vážení zberatelia

Pre každú spoločnosť je prirodzené mať informácie o tom, čo sa vo vnútri spoločnosti deje. V našej spoločnosti to v dobách krátko minulých plnil Spravodaj v tlačenej podobe a naposledy Košické správy. Už nejaký ten rok sa nič obdobného neobjavuje. Preto sme sa v našej pobočke rozhodli, že v rámci našej webovej stránky www.numizmatici-trencin.sk vytvoríme spravodaj v elektronickej podobe, v ktorom ponúkame priestor vyjadriť sa všetkým členom k tomu, čo sa v našej spoločnosti deje, čo robia jednotlivé pobočky, čo zaujímavého pripravujú, aké s tým majú skúsenosti, čo nového sa im podarilo objaviť v rámci numizmatiky, ale aj všetko ostatné čo súvisí s numizmatikou a Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pri SAV.
Svoje príspevky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail: info@numizmatici-trencin.sk alebo ziegler@numizmatici-trencin.sk.
Rovnako ponúkame priestor vyjadriť sa všetkým neanonymným nečlenom, ktorí sa chcú vyjadriť k činnosti Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV.
Jednotlivé čísla spravodaja je dovolené voľne verejne šíriť bez obmedzení v elektronickej ako aj v tlačenej podobe. Dovoľuje sa vypustiť z jednotlivých čísiel spravodaja tie články, ktoré sú pre šíriteľa z akéhokoľvek dôvodu nezaujímavé. Úplný rozsah jednotlivých čísiel spravodaja bude uchovávaný na našich webových stránkach.
Dúfame, že spravodaj bude prínosom pre členov spoločnosti a pre zberateľov a že aj s Vašou pomocou bude rásť čo do obsahu a kvality.

Doteraz vydané spravodaje si môžete stiahnuť  v odkazoch nižšie

Slovenský numizmatik 1 – 2018

Slovenský numizmatik 1 – 2017

Slovenský numizmatik 1 – 2016

Slovenský numizmatik 2 – 2015

Slovenský numizmatik 1 – 2015

Slovenský numizmatik 1 – 2014

Slovenský numizmatik 0 – 2014

Share Button