Kragujevac

Written by spravca on 18/01/2014. Posted in Publikácie

Trenčianske múzeum v Trenčíne a Slovenská numizmatická spoločnosť – pobočka Trenčín vydali publikáciu:

Kragujevac

Účelová publikácia k 60. výročiu vzbury 71. pešieho trenčianskeho pluku v Kragujevaci.

Text: Jozef Orság

Zodp. redaktor: Dr. Rudolf Samuel

Rok vydania: 1978

Vydali: Trenčianske múzeum a Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Trenčín

Tlač: Západoslovenské tlačiarne, n. p., odl. prevádzka Trenčín

Náklad: 1 000 výtlačkov

Počet strán: 28

Publikácia „Kragujevac“ na stiahnutie tu

Share Button