30 rokov organizovanej numizmatiky v Trenčíne

Written by spravca on 18/01/2014. Posted in Publikácie

Slovenská numizmatická spoločnosť – pobočka Trenčín vydala publikáciu:

30 rokov organizovanej numizmatiky v Trenčíne

Autor: Mgr. Ladislav Jambor

Rok vydania: 2000

Vydala: Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Trenčín

Tlač: T-EXPRES Trenčín

Náklad: 300 výtlačkov

Počet strán: 21

Publikácia „30 rokov organizovanej numizmatiky v Trenčíne“ na stiahnutie tu

Share Button