Rákocziho povstanie a bitka pri Trenčíne

Written by spravca on 18/01/2014. Posted in Publikácie

Slovenská numizmatická spoločnosť – pobočka Trenčín vydala publikáciu:

Rákocziho povstanie a bitka pri Trenčíne

Zborník statí k 280. výročiu bitky Rákocziho povstalcov s habsburskými vojskami pri Trenčíne.

Zodp. redaktor: Mgr. Ladislav Jambor

Rok vydania: 1988

Vydala: Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Trenčín

Tlač: Poľnohospodárska propagačná služba, Trenčín Zámostie

Náklad: 500 výtlačkov

Počet strán: 84

Publikácia „Rákocziho povstanie a bitka pri Trenčíne“ na stiahnutie tu

Share Button