Jozef Branecký 1882 – 1962 – 2012

Written by spravca on 18/01/2014. Posted in Publikácie

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín, vydala publikáciu:

Jozef Branecký 1882 – 1962 – 2012

Zostavil: Ing. Miroslav Bulko

Rok vydania: 2012

Vydala: Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín a Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Tlač: J + K Nemšová

Publikácia bola vydaná k prednáške konanej 15. novembra 2012 na tému 50. výročie úmrtia rektora Jozefa Braneckého. Vytlačená je na kvalitnom papieri vo formáte A4  a na 44 stranách obsahuje 34 fotografií.

Share Button