Warning: Declaration of WarpMenuWalker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /www/n/u/u54433/public_html/wp-content/themes/yoo_enterprise_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 732

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /www/n/u/u54433/public_html/wp-content/themes/yoo_enterprise_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 732

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /www/n/u/u54433/public_html/wp-content/themes/yoo_enterprise_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 732

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /www/n/u/u54433/public_html/wp-content/themes/yoo_enterprise_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 732
Plán práce | Trenčianski numizmatici | Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín | Numizmatika | Faleristika | Heraldika | Notafília

Plán práce

SLOVENSKÁ  NUMIZMATICKÁ  SPOLOČNOSŤ pri SAV

pobočka Trenčín

Kluby numizmatikov, trenčianskych historikov SHS a Klubu vojenských dejín pri Posádkovom klube v Trenčíne

P  L Á N    P R Á C E   NA  R O K   2 0 1 9

            Členské schôdze s prednáškami sa budú konať vždy tretí štvrtok v mesiaci od 16:00 hod v učebni č. 301 alebo v klubovni č. 328. Pred schôdzou a po prednáške bude prebiehať vzájomná výmena numizmatického materiálu, výdaj objednaných pamätných mincí a bude možné si zapožičať numizmatickú literatúru z knižnice pobočky. Aktualizovaný obsah činnosti bude okrem toho vždy upresňovaný na vývesnom paneli Posádkového klubu za sklom predsália a na webových stránkach pobočky https://www.numizmatici-trencin.sk.
Celoslovenské stretnutie zberateľov – numizmatikov sa uskutoční v priestoroch Posádkového klubu s aukciou numizmatického materiálu v V. a XI. mesiaci, v čase od 7:00 do 14:00.
Všetky
prednášky okrem aukcií budú prístupné pre verejnosť, stretnutia numizmatikov s aukciou len pre organizovaných numizmatikov podľa platného zákona a stanov SNS pri SAV.

 

26. 1. Výročná členská schôdza od 800 hod s prednáškou Ing. Zbyška Šusteka, CSc. na tému:
Vznik československej meny a jej stabilizácia začiatkom 20-tych rokov.

21. 2. Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu a Mgr. Heleny Grežďovej na tému:
Útek Františka Rákociho II. po porážke v bitke pri Trenčíne a osudy jeho vojakov

21. 3. Členská schôdza bez prednášky
Organizačné pokyny k zabezpečeniu stretnutia numizmatikov – výmeny materiálu.

18. 4. Členská schôdza s prednáškou Ing. Miroslava Bulka na tému:
80. výročie razby prvých slovenských peňazí

11. 5. Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu.

16. 5. Členská schôdza s prednáškou Doc. PhDr. Ivana Mrvu, CSc. na tému:
100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

20. 6. Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému:
50 rokov trenčianskych numizmatikov

            V mesiacoch  j ú l  a  a u g u s t   – l e t n é   p r á z d n i n y. 

19. 9. Členská schôdza bez prednášky
Organizačné otázky a výmena drobného numizmatického materiálu

17. 10. Členská schôdza s prednáškou Ing. arch. Júliusa Brunu na tému:
100. výročie narodenia Vojtecha Zamarovského

21. 11. Členská schôdza s prednáškou Ing. Ivana Chylu  na tému:
100 rokov vzniku pyrotechniky v ČSR

23. 11. Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu.

19. 12. Členská schôdza s prednáškou pána Radovana Zieglera na tému:
200. výročie vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa

 

            Náhradná prednáška:  Ing. Ján Dibala: Maďarská republika rad a maďarské vojská na Slovensku

                        Pamätné mince v roku 2019:

Január –   10 EU Ag zberateľská minca 10. výročie zavedenie eura v SR

Apríl –     2 EU výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Apríl –   10 EU výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánik

Jún –   10 EU   výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave

Október –   10 EU   výročie narodenia Michala Bosáka

November –   10 EU   výročie vymenovania A. Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa

November        – 100 EU  Au zberateľská minca: Veľkomoravské knieža Mojmír I


SLOVENSKÁ  NUMIZMATICKÁ  SPOLOČNOSŤ pri SAV

pobočka Trenčín

Kluby numizmatikov, trenčianskych historikov SHS a Klubu vojenských dejín pri Posádkovom klube v Trenčíne

P  L Á N    P R Á C E   NA  R O K   2 0 1 8

            Členské schôdze s prednáškami sa budú konať vždy tretí štvrtok v mesiaci od 1600 hod v učebni č. 301 alebo v klubovni č. 328. Pred schôdzou a po prednáške bude prebiehať vzájomná výmena numizmatického materiálu, výdaj objednaných pamätných mincí a bude možné si zapožičať numizmatickú literatúru z knižnice pobočky. Aktualizovaný obsah činnosti bude okrem toho vždy upresňovaný na vývesnom paneli Posádkového klubu za sklom predsália a na webovej stránke pobočky www.numizmatici-trencin.sk.
Celoslovenské stretnutie zberateľov – numizmatikov sa uskutoční v priestoroch Posádkového klubu s aukciou numizmatického materiálu vo IV. a XI. mesiaci od 700 do 1400 hod.
Všetky
prednášky okrem aukcií budú prístupné pre verejnosť, stretnutia numizmatikov s aukciou len pre organizovaných numizmatikov podľa platného zákona a stanov SNS pri SAV.

 

27. 1. Výročná členská schôdza od 800 hod s prednáškou Ing. Zbyška Šusteka, CSc. na tému:
Menové peripetie Podkarpatskej Rusi v 20. storočí

15. 2. Členská schôdza s prednáškou Ing. Vojtecha Brabenca na tému:
Z minulosti vlastivedy v Trenčíne

15. 3. Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Hunku, CSc. na tému:
Význam nálezov mincí z hradov Trenčianského kraja

7. 4. Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu

19. 4. Členská schôdza s prednáškou Mgr. Miroslava Tomana na tému:
Z dejín mesta Ilavy I

17. 5. Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému:
Prví výsadkári na Slovensku „Slovenskí padákoví strelci

21. 6. Členská schôdza s prednáškou pána Jozefa Koreného na tému:
Prvá výstava poštových známok na Slovensku – v Trenčíne v r. 1928

V mesiacoch  j ú l  a  a u g u s t   – l e t n é   p r á z d n i n y

20. 9. Členská schôdza s prednáškou Ing. Ivana Chylu  na tému:
Vojenské školy a odznaky vojenských škôl od r. 1945-1992

18. 10. Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému:
100. výročie vzniku prvej ČSR a Kragujevská vzbura príslušníkov 71. p. pluku

3. 11. Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu

15. 11.             Členská schôdza s prednáškou Mgr. Márie Ďurčovej na tému:
Ohlas obyvateľstva v Trenčíne a na okolí na vznik ČSR

20. 12. Členská schôdza s prednáškou Ing. Miroslava Bulka na tému:
Vznik ČSR v súvislostiach predchádzajúcich udalostí

 

            Náhradná prednáška:  Ing. Miroslav Bulko: 130. výročie narodenia Martina Benku

Pamätné mince v roku 2018:

Január – 25 €  25. výročie vzniku SR

Január – 2 €  25. výročie vzniku SR 

Február – 10 € 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka

Marec – 10 €  Adam František Kollár – 300. výročie narodenia

Máj – 10 €  200.  výročie plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave

Júl – 10 €   150. výročie narodenia Dušana Samuela Jurkoviča

August – 10 €  Odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy 1968

September – 10 €  100. výročie vzniku ČSR

November – 100 €  400. výročie korunovácie Ferdinanda II.

 

Kluby numizmatikov, trenčianskych historikov SHS a Klubu vojenských dejín pri Posádkovom klube v Trenčíne

P L Á N   P R Á C E   NA  R O K   2 0 1 7

Členské schôdze s prednáškami sa budú konať vždy tretí štvrtok v mesiaci od 1600 hod v učebni č. 301 alebo v klubovni č. 328. Pred schôdzou a po prednáške bude prebiehať vzájomná výmena numizmatického materiálu, výdaj objednaných pamätných mincí a bude možné si zapožičať numizmatickú literatúru z knižnice pobočky. Aktualizovaný obsah činnosti bude okrem toho vždy upresňovaný na vývesnom paneli Posádkového klubu za sklom predsália a na webovej stránke pobočky www.numizmatici-trencin.sk.
Celoslovenské stretnutie zberateľov – numizmatikov sa uskutoční v priestoroch Posádkového klubu s aukciou numizmatického materiálu vo IV. a XI. mesiaci od 700 do 1400 hod.
Všetky
prednášky okrem aukcií budú prístupné pre verejnosť, stretnutia numizmatikov s aukciou len pre organizovaných numizmatikov podľa platného zákona a stanov SNS pri SAV.

28. 1. Volebná výročná členská schôdza od 800 hod s prednáškou Ing. Zbyška Šusteka, CSc. na tému:

Vojenské a hrdinské motívy v ikonografii peňazí

16. 2. Členská schôdza s prednáškou Ing. Ivana Chylu na tému:

Ladislav Jambor – 85. výročie narodenia

16. 3. Členská schôdza s prednáškou pani Janky Polákovej na tému:

25. rokov Literárnej súťaže Jozefa Braneckého

1. 4. Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu

20. 4. Členská schôdza s prednáškou Ing. Miroslava Bulka na tému:

70. výročie úmrtia prvého slovenského prezidenta

18. 5. Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému:

Čs. vojenské vyznamenania 1920-1950

10. 6. Valné zhromaždenie Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV

15. 6. Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému:

Čs. légie v Rusku 1916-1922

Júl                       L e t n é   p r á z d n i n y

August               L e t n é   p r á z d n i n y

21. 9. Členská schôdza s prednáškou Ing. Miroslava Bulka na tému:

100. výročie príchodu Jozefa Braneckého do Trenčína

19. 10. Členská schôdza s prednáškou Ing. Miroslava Bulka na tému:

130. výročie narodenia prvého slovenského prezidenta

16. 11. Členská schôdza s prednáškou Ing. Miroslava Bulka na tému:

Jozef Branecký – 55. výročie úmrtia

18. 11. Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu

21. 12. Členská schôdza s prednáškou PhDr. Aleša Šveca na tému:

Nálezy mincí z Českej cesty na území Slovenska

 

            Náhradné prednášky:

– Ing. Ján Dibala: Vyznamenania a medaily pobočiek SNS pri SAV

– Mgr. Peter Brindza: Svadobné a smútočné oznámenia v korešpondencii mesta Trenčína v 17. storočí

– Ing. Ján Dibala: Ruské a sovietske platidlá po VOSR

 

Pamätné mince v roku 2017:

Január –     2 EU minca: Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti

Február –   10 EU Ag zberateľská minca: Jaskyne Slovenského krasu

Máj –   20 EU Ag zberateľská minca: Pamiatková rezervácia Levoča

September – 10 EU Ag zberateľská minca: Božena Slančíková-Timrava – výr.  nar.

November – 100 EU Au zberateľská minca: Jaskyne Slovenského krasu

                 Zmeny a doplnky plánu práce si výbor podľa potreby vyhradzuje

c

c

Kluby numizmatikov, trenčianskych historikov SHS a Klubu vojenských dejín pri Posádkovom klube v Trenčíne

P L Á N   P R Á C E   NA  R O K   2 0 1 6

            Členské schôdze s prednáškami sa budú konať vždy tretí štvrtok v mesiaci od 1600 hod v učebni č. 301 alebo v klubovni č. 328. V priebehu schôdze a po prednáške bude prebiehať vzájomná výmena numizmatického materiálu, výdaj objednaných pamätných mincí a bude možné si zapožičať numizmatickú literatúru z knižnice pobočky. Aktualizovaný obsah činnosti bude okrem toho vždy upresňovaný na vývesnom paneli Posádkového klubu za sklom predsália a na webovej stránke pobočky www.numizmatici-trencin.sk. Celoslovenské stretnutie zberateľov – numizmatikov sa uskutoční v priestoroch Posádkového klubu s aukciou numizmatického materiálu vo IV., VIII. a XI. mesiaci od 700 do 1400 hod.
Všetky
prednášky okrem aukcií budú prístupné pre verejnosť, stretnutia numizmatikov s aukciou len pre organizovaných numizmatikov podľa platného zákona a stanov SNS pri SAV.

 

30.1. Výročná členská schôdza od 8:00 s prednáškou Ing. Zbyšeka Šusteka, CSc. na tému:

Peňazokazci a pašeráci na slovensko-moravskom pomedzí za II. svetovej vojny

18. 2. Členská schôdza od 16.00 s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému:

Významné výročia v roku 2016

17. 3. Členská schôdza od 16:00 s prednáškou Janky Polákovej na tému:

Marec, mesiac knihy

21. 4. Členská schôdza od 16:00 s prednáškou Ing. Vojtecha Brabenca na tému:

Virtuálne pamätné tabule Trenčína

30. 4. Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu

19. 5. Členská schôdza od 16:00 s prednáškou Ing. Ivana Chylu na tému:

Medaily a odznaky vojenských vysokých škôl

16. 6. Členská schôdza od 16:00 s prednáškou PhDr. Jána Hunku, CSc. na tému:

Historický význam nových archeologických nálezov mincí z Trenčína a okolia

27. 8. Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu

15. 9. Členská schôdza od 16.00 s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému:

Bitka pri Moháči – 490 rokov od vpádu turkov do Uhorska

20. 10. Členská schôdza od 16.00 s prednáškou Ing. Miroslava Bulka na tému:

Móric Beňovský – 270. výročie narodenia a 230. výročie umrtia

17. 11. Členská schôdza od 16:00 s prednáškou Ing. Ivana Chylu na tému:

JUDr. Vojtech Čelko – numizmatik, historik, filatelista – 100. výročie narodenia

26. 11. Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu

15. 12. Členská schôdza od 16.00 s prednáškou Ing. Miroslava Bulka na tému:

                                           Juraj Turzo – 400. výročie umrtia

Náhradné prednášky:

– Ing. Ján Dibala: Vyznamenania a medaily s numizmatickou tematikou
– Mgr. Peter Brindza: Svadobné a smútočné oznámenia v korešpondencii mesta Trenčína v 17. storočí

Zmeny a doplnky plánu práce si výbor podľa potreby vyhradzuje

 

P  L Á N    P R Á C E   NA  R O K   2 0 1 5

            Členské schôdze s prednáškami sa budú konať vždy tretí štvrtok v mesiaci od 16:00 hod. v učebni č. 301. Pred schôdzou a po prednáške bude prebiehať vzájomná výmena numizmatického materiálu, výdaj objednaných pamätných mincí a bude možné si zapožičať numizmatickú literatúru z knižnice pobočky. Aktualizovaný obsah činnosti bude okrem toho vždy upresňovaný na vývesnom paneli Posádkového klubu za sklom predsália a na webovej stránke pobočky www.numizmatici-trencin.sk. Celoslovenské stretnutie zberateľov – numizmatikov sa uskutoční v priestoroch Posádkového klubu s aukciou numizmatického materiálu v III., VIII. a XI. mesiaci v čase od 7:00 do 14:00 hod. Všetky prednášky okrem aukcií budú prístupné pre verejnosť, stretnutia numizmatikov s aukciou len pre organizovaných numizmatikov podľa platného zákona a stanov SNS pri SAV.

24. 1.   Výročná členská schôdza od 8:00 hod. s prednáškou Ing. Zbyška Šusteka, CSc. na tému:
Slovenské papierové peniaze v rokoch 1939 – 1945 a genéza ich vzniku.

19. 2.   Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému:
Významné výročia pripadajúce na rok 2015.

19. 3.   Členská schôdza s prednáškou pána Ondreja Kakusa na tému:
Ako som začal zbierať.

29. 3.   Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu.

16. 4.   Členská schôdza s prednáškou Ing. Ivana Chylu na tému:
Vojenské školy a ich absolventské odznaky.

21. 5.   Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému:
70. výročie oslobodenia Trenčína.

18. 6.   Členská schôdza s prednáškou Ing. Vojtecha Brabenca na tému:
Dominikáni v Trenčíne.

Júl                  L e t n é   p r á z d n i n y.

29. 8.   Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu.

17. 9.   Členská schôdza s prednáškou Ing. Vladimíra Bušša na tému:
Dolárové bankovky USA.

15. 10.  Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému:
Generál Ferdinand Čatloš – 120. výročie narodenia.

19. 11.  Členská schôdza s prednáškou Ing. Miroslava Bulka na tému:
Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia.

 28. 11.  Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu.

17. 12.  Členská schôdza s prednáškou Ing. Miroslava Bulka na tému:
Albín Brunovský – 80. výročie narodenia.

 

Náhradné prednášky:

– Ing. Ján Dibala: Československé ústavy z roku 1920 a 1960.

– Ing. Miroslav Bulko: 550. výročie založenia Academie Istropolitany.

 

Zmeny a doplnky plánu práce si výbor podľa potreby vyhradzuje.

 

Plán práce na rok 2014

Členské schôdze sa budú konať vždy tretí štvrtok v mesiaci od 16:00 hod v klubovni č.328 alebo v učebni č.301. V priebehu schôdze a po prednáške bude prebiehať vzájomná výmena numizmatického materiálu, výdaj objednaných pamätných mincí a bude možné si zapožičať numizmatickú literatúru z knižnice pobočky. Aktualizovaný obsah činnosti bude okrem toho vždy upresňovaný na vývesnom paneli Posádkového klubu za sklom predsália. Výmenné stretnutia zberateľov budú v učebni č.301. Celoslovenské stretnutie zberateľov s aukciou numizmatického materiálu budú v marci a v auguste.

25.1. Výročná členská schôdza od 8.00 hod s prednáškou Ing. Zbyška Šusteka, CSc. na tému: Revolučné papierové peniaze na Slovensku v rokoch 1848-49.

20.2. Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému: Činnosť zväzu vojakov i Klubu vojenských veteránov na Slovensku a ich symboly.

9.3. Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu.

20.3. Členská schôdza s prednáškou Ing. Miroslava Bulka na tému: Vznik 1.Slovenskej republiky a jej monetárna politika.

22.3. Výmenné stretnutie zberateľov mincí, medailí a vyznamenaní, 7:00-12:00 hod, učebňa č.301.

17.4. Členská  schôdza s prednáškou PhDr. Milana Šišmiša na tému: Andrej Kvasz a jeho let lietadlom v máji 1914 v Trenčíne – 100. výročie.

15.5. Členská schôdza s prednáškou Prom. hist. Stanislava Vanču na tému: Z dejín dobrovoľných hasičov v Trenčíne, hasičské medaily a vyznamenania.

17.5. Výmenné stretnutie zberateľov mincí, medailí a vyznamenaní, 7:00-12:00 hod, učebňa č.301.

19.6. Členská schôdza s prednáškou PhDr. Mariána Sojáka, PhD. na tému: Najnovšie objavy preňazokazeckých dielní na Slovensku.

17.7. členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému: Prvá svetová vojna pred sto rokmi a jej odraz vo faleristike.

26.7. Výmenná burza zberateľov mincí, medailí a vyznamenaná, 7:00-12.00 hod, učebňa č.301. – zmena termínu

August            Letné prázdniny.

30.8. Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu.

18.9. Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému: SNP 1944, jeho odraz v numizmatike a faleristike – 70. výročie.

16.10. Členská schôdza s prednáškou Ing. Miroslava Bulka na tému: 150. výročie narodenia Andreja Hlinku.

25.10. Výmenné stretnutie zberateľov mincí, medailí a vyznamenaní, 7:00-12:00 hod, učebňa č.301.

20.11. Členská schôdza s prednáškou pána Milana Mikuša na tému: Ľudmila Pajdušáková – Mrkosová – 35. výročie úmrtia.

30.11. Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu.

18.12. Členská schôdza s prednáškou Ing. Miroslava Bulka na tému: Dr. Jozef Buday – 75. výročie umrtia.

 

Náhradné prednášky:

– Ing. Ján Dibala: Významné výročie pripadajúce na rok 2014.

– Mgr. Peter Brindza: Svadobné a smútočné oznámenia v korešpondencii mesta Trenčína v 17.storočí.

Share Button