Warning: Declaration of WarpMenuWalker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /www/n/u/u54433/public_html/wp-content/themes/yoo_enterprise_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 732

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /www/n/u/u54433/public_html/wp-content/themes/yoo_enterprise_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 732

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /www/n/u/u54433/public_html/wp-content/themes/yoo_enterprise_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 732

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /www/n/u/u54433/public_html/wp-content/themes/yoo_enterprise_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 732
Časopis Numizmatika | Trenčianski numizmatici | Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín | Numizmatika | Faleristika | Heraldika | Notafília

Časopis Numizmatika

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV vydáva od roku 1987 pre svojich členov a na účely výmeny a reprezentácie spoločnosti navonok časopis Numizmatika. Tento časopis nadviazal na starší Spravodaj, ktorý spoločnosť vydávala v rokoch 1970 – 1986 a ktorý spočiatku prinášal predovšetkým informácie organizačného rázu a len časom sa v ňom začali objavovať populárne a odborné príspevky. Členovia spoločnosti dostávajú časopis Numizmatika automaticky, v rámci svojho členského príspevku.

Časopis prináša pôvodné alebo prehľadové články na rôzne témy z numizmatiky a príbuzných pomocných vied historických a recenzie novej literatúry. Reaguje aj na niektoré významné udalosti a jubileá význačných osobností. Niektoré čísla plnia funkciu zborníka z domácich i medzinárodných odborných podujatí organizovaných spoločnosťou.

Výrazne sa zlepšila jeho technická úprava, zväčšil sa rozsah a badateľne sa zvýšila odborná a vedecká úroveň príspevkov. Na druhej strane sa nie vždy darí udržať pravidelnosť vychádzania. Príčinou je nedostatok kvalitných a originálnych príspevkov, niekedy aj nedostatok finančných prostriedkov na tlač a predovšetkým skutočnosť, že osoby, ktoré sa na redigovaní časopisu podieľajú, zabezpečujú všetky odborné a technické práce iba vo svojom voľnom čase, mimo povinností v zamestnaní, v rodine, v iných organizáciách alebo vlastných odborných a súkromných záujmov.

Náklad časopisu je prispôsobený počtu členov SNS pri SAV. Niektoré staršie čísla sú stále k dispozícii aj novým členom SNS. Všetky čísla sú prístupné v knižniciach všetkých pobočiek SNS.

Všetky doteraz vydané čísla nájdete naskenované v odkazoch nižšie.

Numizmatika 1                                   Numizmatika 11                                  Numizmatika 21

Numizmatika 2                                   Numizmatika 12                                  Numizmatika 22

Numizmatika 3                                   Numizmatika 13                                  Numizmatika 23

Numizmatika 4                                   Numizmatika 14                                  Numizmatika 24

Numizmatika 5                                   Numizmatika 15                                  Numizmatika 25

Numizmatika 6                                   Numizmatika 16                                  Numizmatika 26

Numizmatika 7                                   Numizmatika 17                                  Numizmatika 27

Numizmatika 8                                   Numizmatika 18

Numizmatika 9                                   Numizmatika 19

Numizmatika 10                                 Numizmatika 20

 

Share Button