Ladislav Jambor 1932 – 2005 – in memoriam

Written by spravca on 13/03/2014. Posted in Medaily

Ladislav Jambor 1932 – 2005 – in memoriam

Rok vydania: 2006

Kov: – striebro 925/1000, 50 mm, 79 g, 35 ks číslované,

– tombak pozlátený, 50 mm, 65 g, 40 ks číslované

Autor: Š. Novotný

Razba: Mincovňa Kremnica

Ladislav Jambor - dlhoročný predseda trenčianskej pobočky SNS 2006 - averz               Ladislav Jambor - dlhoročný predseda trenčianskej pobočky SNS 2006 - reverz

Mgr. Ladislav Jambor (1. 2. 1932 – 3. 9. 2005)

Povolaním bol učiteľ. Štúdiom na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave získal kvalifikáciu učiteľa histórie a geografie. Vyučoval na škole v Lúke nad Váhom, bol zástupcom riaditeľa školy v Bošáci, riaditeľom školy v Starej Turej a od roku 1961 okresným školským inšpektorom okresu Trenčín. Z tejto funkcie musel odísť po previerkach v roku 1970 do Technického a materiálového strediska odboru školstva v Trenčíne, kde sa stal neskôr jeho riaditeľom a toto sa pod jeho vedením vypracovalo na vysokú úroveň v rámci celej republiky. Okrem svojej práce vykonával aj funkciu predsedu komisie pre defektnú mládež. Už ako študent gymnázia sa zaujímal o letectvo, čo vyústilo cez modelárstvo až k lietaniu na vetroňoch v Piešťanoch. Stal sa inštruktorom a učiteľom bezmotorového lietania. Túto činnosť musel ukončiť po havárií roku 1958. Veľmi bohatá a záslužná bola jeho mimopracovná činnosť najmä v kultúrnej oblasti. Ako učiteľ režíruje divadlá, zakladá spevokol, pracuje v rôznych spoločenských organizáciach. Prednáša, píše do novín a časopisov od okresných po celoštátne, od odborných po všeobecné a v tejto činnosti pokračuje aj neskôr ako dôchodca. Naplno sa jeho záujem o históriu a letectvo a tiež vynikajúci organizačný talent prejavili v numizmatike, faleristike a histórií. V roku 1970 založil pri Trenčianskom múzeu krúžok numizmatikov, ktorý sa v roku 1976 stal pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Bratislave. Od založenia krúžku a neskôr pobočky bol nepretržite jej predsedom až do svojej smrti. Celkovo 35 rokov. Do pôsobnosti pobočky patril aj okres Senica. Súčasne bol dlhé roky prvým podpredsedom Ústredného výboru Slovenskej numizmatickej spoločnosti.

Share Button