Udelenie čestného odznaku pre Mgr. Ladislava Jambora in memoriam

Written by spravca on 23/05/2017. Posted in Aktuality

Udelenie strieborného čestného odznaku SFS pre Mgr. Ladislava Jambora in memoriam

Dňa 9.12. 2016 sa pri príležitosti konania kongresu Slovenskej faleristickej spoločnosti v Bratislave uskutočnilo odovzdávanie Čestného odznaku Slovenskej faleristickej spoločnosti v striebornom stupni pre Mgr. Ladislava Jambora in memoriam. Pán Jambor pochádzal z Trenčína, kde vykonával profesiu učiteľa. Popri zbieraniu vyznamenaní jeho najdôležitejšie dielo v oblasti faleristiky, ktoré bolo vydané len v pár kusoch považujeme publikáciu o slovenských vyznamenaniach z rokov 1939-1945, z ktorej v drvivej väčšine neskôr čerpal aj Ľudovít Trenčan vo svojej publikácii Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939-1945 (rok vydania 1992). Ladislav Jambor sa popri faleristike venoval aj numizmatike, patril medzi zakladateľov pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Trenčíne, ktorú aj dlhé roky viedol. Za svoju činnosť si vyslúžil viacero ocenení a dokonca na jeho počesť bola vydaná špeciálna medaila. Čestný odznak prišla prevziať manželka pána Jambora spolu s dvoma dcérami. Pán Jambor sa určitým spôsobom zaslúžil o rozvoj faleristiky na Slovensku. Česť jeho pamiatke!

Podpredseda SFS Prof. Dr. Vlastimil Kozoň, pani Jamborová, predseda SFS JUDr. Pavol Marciš pri odovzdávaní čestného odznaku

 

Zľava: Predseda SFS JUDr. Pavol Marciš, člen SFS a zať pán Jambora Ing. Gabriel Meszároš, dcéra pána Jambora, pani Jamborová, dcéra pána Jambora, Podpredseda SFS Prof. Dr. Vlastimil Kozoň

 

Zdroj: www.sfs.sk

Share Button