Nové číslo spravodaja Slovenský numizmatik

Written by spravca on 22/01/2018. Posted in Aktuality

Vážení členovia SNS pri SAV, vážení zberatelia

 

          V tomto vydaní spravodaja Slovenský numizmatik sme sa zamerali na medaile, plakety, odznaky, žetóny a rôzne reklamné predmety, ktoré vydávala trenčianska pobočka od svojho vzniku.

          Z dostupných zdrojov a od starších členov sa nám podarilo poskladať všetky doteraz zistené informácie o razbách a medailérskej tvorbe našej pobočky. Naším cieľom bolo podať čo najpravdivejšiu informáciu o jednotlivých razbách. Preto v spravodaji nie sú uvedené informácie, kde vznikli pochybnosti. Najviac pochybností bolo a stále je hlavne v počtoch jednotlivých medailí. Taktiež hmotnosti sú orientačné vzhľadom na to, že hlavne pri starších medailách často majú tie isté odrazky rôzne hmotnosti. Zároveň toto číslo spravodaja na rozdiel od predošlých vydaní zostane otvorené a priebežne sa podľa novozistených informácií a novovyrazených medailí bude doplňovať. K doplneniu týchto informácií môžete prispieť a Vy. Pokiaľ disponujete údajmi o niektorých razbách, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: ziegler@numizmatici-trencin.sk.

          Verím, že sa Vám tento spravodaj bude páčiť a že informácie, ktoré v ňom nájdete, Vám pomôžu pri doplňovaní zbierky.

Spravodaj si môžete stiahnuť v tomto odkaze: Slovenský numizmatik 1-2018

Share Button