Československé vojenské vyznamenania 1920 – 1950

Written by Miroslav Bulko on 17/09/2017. Posted in Aktuality

Zaujímavú prednášku z oblasti faleristiky mal 18. mája 2017 podpredseda našej pobočky Ing. Ján Dibala. V nej sme sa dozvedeli o rádoch a vyznamenaniach, ktoré majú u nás viac než storočnú tradíciu, a ich vznik kladieme do obdobia prvej svetovej vojny, kedy pre bojové účely boli zakladané prvé československé vojenské vyznamenania.

U rádov a titulov došlo k úprave hneď po vzniku prvej Č-SR v roku 1918 zákonom č. 61/1918 z 10. 12. 1918, ktorým boli zrušené šľachtické tituly a úrady, ktoré udeľovala bývalá rakúsko-uhorská monarchia. Zákonom č. 243/1920 bolo spresnené, na ktoré rády a tituly sa pôvodný zákon nevzťahuje (Čs. vojnový kríž z roku 1918,  Čs. revolučná medaila zriadená 1. 12. 1918, Štefánikov rád Sokola, …).

Už pred začatím prednášky si prítomní mohli pozrieť pozoruhodnú kolekciu československých vojenských rádov a vyznamenaní zo zbierky prednášajúceho, i s literatúrou k prednášanej téme.

Po prednáške prebehla zaujímavá diskusia k vystaveným rádom a vyznamenaniam, v ktorej sme dozvedeli aj o tom, za akých okolností sa náš podpredseda dostal k niektorým rádom a vyznamenaniam. A tiež o nie veľmi známych informáciách týkajúcich sa Štefánikovho rádu Sokola, o okolnostiach jeho vzniku, a jeho ďalších osudoch.

 

 

 

 

Share Button