Aukčné katalógy

66. akcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 11. 5. 2019

66. aukcia – limitný lístok

65. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 3. 11. 2018

65. aukcia – limitný lístok

64. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 7. 4. 2018

64. aukcia – limitný lístok

63. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 18. 11. 2017 – korešpondenčná

63. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 18. 11. 2017

62. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 1. 4. 2017

62. aukcia – Limitný lístok

62. aukcia – dražobná tabuľka

61. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 26. 11. 2016

60. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 27. 8. 2016

60. aukcia – Limitný lístok

59. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 30. 4. 2016

58. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 28. 11. 2015

57. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 29. 8. 2015

57. aukcia-Limitný lístok

57. aukcia-Opravená dražobná tabuľka

56. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 29. 3. 2015

55. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 30. 11. 2014 – korešpondenčná

55. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 30. 11. 2014

54. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 30. 8. 2014

53. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 9. 3. 2014

52. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 21. 9. 2013

Share Button