Informačné okno

Prijímame mince, bankovky, medaile a vyznamenania do aukcie našej pobočky. V prípade záujmu o predaj Vášho zberateľského materiálu v sálovej aukcií, nás prosím kontaktujte na adrese: info@numizmatici-trencin.sk

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín

 

Človek môže milovať len to, čo dôverne pozná a povinnosti poznať dejiny vlastného národa nás nikto nezbaví ani v 21. storočí. Nízka úroveň vlastného historického povedomia nás Slovákov je zavinená absenciou záujmu o históriu vlastného národa. Mali by sme sa usilovať, aby sa záujem o naše dejiny stal trvalou súčasťou nášho života a aby nás nabádal k ďalším činom a aktivitám v prospech našej vlasti.

Jednou z foriem kultúrno – osvetovej a historicko – vzdelávacej činnosti je aj pôsobenie pobočiek Slovenskej numizmatickej spoločnosti, ktorá populárnou formou prenáša nové historické poznatky do povedomia jej členom a celej spoločnosti.

S numizmatikou súvisia niektoré príbuzné pomocné historické vedy, ako je faleristika (odznaky, medaily a vyznamenania), notafília (papierové platidlá), sfragistika (pečate), heraldika (erby), a ďalšie. Numizmatika tiež úzko súvisí s archeológiou, kde sa mince stávajú dôležitým a často jediným zdrojom presného datovania archeologických nálezov.

Klub numizmatikov – pobočka SNS v Trenčíne existuje od roku 1970. Od roku 1990 sídli v súčasnom Posádkovom klube Trenčín. Spolupracuje s kultúrno – spoločenskými organizáciami v regióne a ďalšími klubmi v Posádkovom klube Trenčín. Organizuje prednášky, výstavy a semináre, vydáva pamätné medaily a publikácie k rôznym výročiam, organizuje zájazdy na významné miesta našej histórie.

Za 48 rokov svojej činnosti zorganizovala trenčianska pobočka 63 zberateľských aukcií, vydala 22 pamätných medailí, 4 odznaky, 2 žetóny a 12 publikácií, usporiadala viac ako 470 prednášok, 4 konferencie, 18 zájazdov a 6 samostatných výstav.

Naším cieľom je vytvorenie portálu, kde odborná aj široká verejnosť nájde informácie z oblasti numizmatiky. Tiež chceme pravidelne informovať o činnosti našej pobočky. Akékoľvek návrhy na vylepšenia stránky a ďalšie otázky môžete smerovať na e-mail: info@numizmatici-trencin.sk

Share Button